CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kv Krönet - En studie av ett samverkansprojekt med strategi att minska felkostnader

Göran Lindahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Karlskrona : Boverket, 2007. ISBN: 978-91-7147-38-9.
[Rapport]

Denna rapport handlar om projektet kv. Krönet i Solna. Ett nybyggnadsprojekt omfattande två punkthus med 59 lägenheter i Solna. Projektet genomfördes som ett partneringprojekt med tre parter, Bostadsstiftelsen Signalisten, NCC och SWECO FFNS arkitekter. Rapporten är ett resultat av det av Boverket finansierade projektet ”Strategier för att reducera felkostnader i nybyggandet”. Rapporten beskriver projektet och redovisar utvecklingen av projektet under perioden från augusti 2004 till november 2005. Utgångspunkten för rapporten har varit att beskriva arbetet i projektet och hur strategier för att reducera felkostnader hanterats samt hur detta påverkats av att projektet genomförts som ett partneringprojekt.


Kan nås via Boverkets web sida.Denna post skapades 2009-10-30.
CPL Pubid: 101059

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur