CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relocation Analysis of Stabilizing MAC Algorithms for Large-Scale Mobile Ad Hoc Networks (brief announcement)

Pierre Leone ; Marina Papatriantafilou (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems, 12th International Symposium, SSS 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-30. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 101056