CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bibliometri på svenska universitet och högskolor. En statistisk lägesrapport

Tore Lund (Chalmers bibliotek)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 4 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-10-30. Senast ändrad 2013-01-08.
CPL Pubid: 101049

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers bibliotek (1964-2017)

Ämnesområden

Biblioteks- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur