CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analyzing Protocols for Media Access Control in Large-Scale Mobile Ad Hoc Networks (invited talk)

Pierre Leone ; Marina Papatriantafilou (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Elad Michael Schiller (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Gongxi Zhu
Self-Organising Wireless Sensor and Communication Networks (SOMSED 2009) p. 77--82. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-29. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 101032