CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a fundamental expression of the delignification rate for acid sulphite pulping

Tobias Richards (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Adriaan van Heiningen
Journal of Pulp and Paper Science Vol. 30 (2004), 10, p. 263-268.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 10099

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur