CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of the SLIPI technique for multiple scattering suppression in planar imaging of fuel sprays

Mark Linne (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
11th Triennial International Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-29. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 100970

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur