CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In Situ Investigation of SOFC Patterned Electrodes using Ambient Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy

Mark Linne (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
216th ECS Meeting (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-29. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 100968

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Annan kemi

Chalmers infrastruktur