CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trait affect and affective forecasting.

Pär Bjälkebring ; Daniel Västfjäll (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik)
International Society for Research on Emotions (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-28.
CPL Pubid: 100935

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöpsykologi

Chalmers infrastruktur