CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How does music evoke emotions? Exploring the underlying mechanisms.

Patrik Juslin ; Simon Liljeström ; Daniel Västfjäll (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Lars-Olov Lundquist
Handbook of Music and Emotion (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-10-28.
CPL Pubid: 100931

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöpsykologi

Chalmers infrastruktur