CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photoemission studies of alkali/graphite systems : growth and electronic structure

Jonathan Algdal (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - iv, 38 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2014-01-10.
CPL Pubid: 10093

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-06-10
Tid:
Lokal: