CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Indirect behavioral measures of musical emotions.

Daniel Västfjäll (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik)
Handbook of music and emotion (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-10-28.
CPL Pubid: 100929

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Psykologi
Miljöpsykologi

Chalmers infrastruktur