CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Auditory Landmarks Enhance Circular Vection in Multimodal Virtual Reality

Aleksander Väljamäe (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Pontus Larsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Daniel Västfjäll (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Mendel Kleiner (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik)
Journal of Audio Engineering Society (1549-4950). Vol. 57 (2009), 3, p. 111-120.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-28. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 100927

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Kognitionsforskning
Miljöpsykologi
Tillämpad psykologi

Chalmers infrastruktur