CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probabilistic Analysis for a Multiple Depot Vehicle Routing Problem.

Andreas Baltz ; Devdatt Dubhashi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)) ; Libertad Tansini (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)) ; Anand Srivastava ; Soren Werthe
Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science. Vol. 2005 (2005),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 10090