CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Irrigating ad hoc networks in constant time

Devdatt Dubhashi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)) ; Christoffer Johansson ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Alessandro Panconesi
Symposium on Parallel Algorithms and Architectures Vol. 2005 (2005),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 10089

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Teoretisk datalogi

Chalmers infrastruktur