CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Personas as a Mediating Tool in the Development of Engineering Programs

Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Lena Peterson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Björn von Sydow (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-10-27. Senast ändrad 2016-04-06.
CPL Pubid: 100868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur