CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Note on the distribution of extreme wave crests

Anastassia Baxevani (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Oskar Hagberg (Institutionen för signaler och system) ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-10-27.
CPL Pubid: 100847

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2009:41