CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigating haptic product qualities; The case of carton packaging

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Pär Näslund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Birgitta Nilsson
NES 2007 Abstracts. Berlin C. & Bligård L-O (eds). 39th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society, Oct 1-3, 2007, Lysekil, Sweden p. 14. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: haptic product qualities, tactile product qualities, packaging, carton, customer perceptionsDenna post skapades 2009-10-26. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 100831

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur