CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multisensory product design. Designing for all senses.

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
NES 2007 Abstracts. Berlin C. & Bligård L-O (eds). 39th Annual Conference of the Nordic Ergonomics Society, Oct 1-3, 2007, Lysekil, Sweden p. 3. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: sensory design, design for all sensesDenna post skapades 2009-10-26. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 100830

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur