CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mass and energy balances for a conventional recovery cycle and for a recovery cycle using borate or titanates

Tobias Richards (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Ingrid Nohlgren ; Björn Warnqvist ; Hans Theliander (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp and Paper Research Journal Vol. 17 (2002), 3, p. 213-221.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 10083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur