CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Peres-Shields Order Estimator for Fixed and Variable Length Markov Models with Applications to DNA Sequence Similarity.

Devdatt Dubhashi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)) ; Daniel Dalevi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers) ; Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers))
Workshop on Algorithms in Bioinformatics Vol. 2005 (2005),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 10081