CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Synthesis and Efficiency of Voltage Stabilizers for XLPE Cable Insulation

Villgot Englund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Ramona Huuva (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Thomas Hjertberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation (1070-9878). Vol. 16 (2009), 5, p. 1455-1461.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 100791

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur