CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tracking Behaviour of Silicone Rubber in the Presence of Conductive Interfacial Defect

Johan Andersson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Rubén Saldivar Guerrero ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Henrik Hillborg
2009 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena p. 3B-14. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 100787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur