CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric Properties and Resistance to Corona and Ozone of Epoxy Compositions Filled with Micro- and Nano-Fillers

Bin Ma (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Andrej Krivda ; Lars E. Schmidt ; Rebecca Hollertz
2009 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena p. 7B-4. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 100783

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur