CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trust production in construction: a multilevel approach

Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Albertus Laan
Performance Improvement in Construction Management p. 128-137. (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: trust construction industry


Edited by B. Atkin and J. Borgbrant. London: Spon.Denna post skapades 2009-10-26. Senast ändrad 2016-06-23.
CPL Pubid: 100771

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP

Chalmers infrastruktur