CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sweden

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Building a Discipline: The Story of Construction Management p. 133-134. (2009)
[Kapitel]

Nyckelord: construction management history


Edited by D. Langford and W. Hughes. Reading: ARCOM, Association of Researchers in Construction Management.Denna post skapades 2009-10-26. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 100769

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur