CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurement and Analysis of Partial Discharge Current during Square Voltage Waveforms

Björn Sonerud (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Tord Bengtsson (Extern ; Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
2009 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-10-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 100755

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur