CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metaphorical meta-stories to facilitate critical reflection: Coping with dysfunctional organisations

Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Sven Gunnarson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Proceedings of the 25th EGOS Colloquium ‘The Social Dynamics of Standardization’, July 2-4, 2009. Barcelona, Spain. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: knowledge management; learning; dialogue; languageDenna post skapades 2009-10-24. Senast ändrad 2013-02-26.
CPL Pubid: 100721

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur