CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

INTEGRATING CONTENT AND LANGUAGE, IN THEORY… IN PRACTICE: SOME REFLECTIONS

Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
8TH INTERNATIONAL AEFLE CONFERENCE BOOK (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: TEACHING AND LEARNING; CLIL; BOLOGNA; EUROPEAN HIGHER EDUCATION


PLENARY PAPERDenna post skapades 2009-10-24. Senast ändrad 2013-09-18.
CPL Pubid: 100719

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur