CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

5,6-Dioxo-1,10-phenanthrolin-1-ium chloride

Cédric Borel (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; A. D. Bond
Acta Crystallographica Section E-Structure Reports Online (1600-5368). Vol. 64 (2008), p. O34-U2794.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-23. Senast ändrad 2009-10-28.
CPL Pubid: 100691

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur