CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controlling the rates of biochemical reactions and signaling networks by shape and volume changes

Ludvig Lizana (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Brigitte Bauer (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Owe Orwar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (0027-8424). Vol. 105 (2008), 11, p. 4099-4104.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-23. Senast ändrad 2009-10-28.
CPL Pubid: 100686

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur