CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cavity Partial Discharges at Semi-Square voltages of Different Rise Times

Elisabeth Lindell (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Tord Bengtsson (Extern ; Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Proceedings of the 21st Nordic Insulation Symposium (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-10-23. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 100685

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur