CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectroscopic characterization of thiazole orange-3 DNA interaction

J. Ghasemi ; S. Ahmadi ; Ashraf Ibrahim Ahmad (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; S. Ghobadi
Applied Biochemistry and Biotechnology (0273-2289). Vol. 149 (2008), 1, p. 9-22.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-23. Senast ändrad 2009-10-28.
CPL Pubid: 100683

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur