CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single-file diffusion in a box

Ludvig Lizana (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; T. Ambjornsson
Physical Review Letters (0031-9007). Vol. 100 (2008), 20, p. art.no 200601.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-23. Senast ändrad 2009-10-28.
CPL Pubid: 100682

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur