CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Corporate strategies: for whom and for what?

Johan Björnström ; Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Performance Improvement in Construction Management (eds. Atkin and Borgbrant) p. 102-114. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-10-23.
CPL Pubid: 100680

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur