CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure and dynamics of micelles and cubic phase structures with ethoxylated phytosterol surfactant in water

B. M. Folmer ; Magnus Nydén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; SuMo Biomaterials)
Langmuir (0743-7463). Vol. 24 (2008), 13, p. 6441-6446.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-23. Senast ändrad 2016-04-19.
CPL Pubid: 100678

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur