CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration of amyloid nanowires in organic solar cells

S. Barrau ; F. Zhang ; A. Herland ; Wendimagegn Mammo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Mats R. Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; O. Inganas
Applied Physics Letters (0003-6951). Vol. 93 (2008), 2, p. 023307 (no.).
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-23. Senast ändrad 2009-10-28.
CPL Pubid: 100675

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Polymerkemi

Chalmers infrastruktur