CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Passion as a substitute for formal education in knowing and learning processes

Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Sven Gunnarson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Max Rapp-Ricciardi
Proceedings of the 25th EGOS Colloquium ‘The Social Dynamics of Standardization’, July 2-4, 2009. Barcelona, Spain. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-10-23. Senast ändrad 2016-01-04.
CPL Pubid: 100674

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur