CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Narrating knowledge: Storytelling and knowledge sharing in a medium-sized construction company

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
16th International Annual EurOMA Conference, Göteborg, June 14-17, 2009 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-10-23. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 100671

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur