CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental attitudes, management and performance

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Birgit Brunklaus (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Karin Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Örjan Lundberg (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur)
Performance Improvement in Construction Management (eds. Atkin and Borgbrant) p. 158-172. (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-10-23. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 100668