CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hållbart byggande och projektbaserad organisering - en studie av organisatoriska flaskhalsar

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 64 s.
[Bok, populärvetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-10-23. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 100665

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology