CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast distributed algorithms for (weakly) connected dominating sets and linear-size skeletons

Devdatt Dubhashi (Institutionen för datavetenskap, Algoritmer)
Symposium on Discrete Algorithms Vol. 2003 (2003),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 10066

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Algoritmer (2002-2004)

Ämnesområden

Teoretisk datalogi

Chalmers infrastruktur