CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kolnanotuber: Fiberbetong - möjligheter och utmaningar

Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bygg & teknik (0281-658X). Vol. - (2009), 7, p. 63-66.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Betong, fibrer, kolnanotuberDenna post skapades 2009-10-23.
CPL Pubid: 100636

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur