CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A remarkable collection of Babylonian mathematical texts

Jöran Friberg (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Notices of the American Mathematical Society (00029920 (ISSN)). Vol. 55 (2008), 9, p. 1076-1086.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-23. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 100635

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur