CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time-Delay Optimization of RSFQ Cells

Samuel Intiso (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Irina Kataeva (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Elena Tolkacheva (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Henrik Engseth (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Konstantin Platov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
IEEE Transactions on Applied Superconductivity Vol. 15 (2005), 2, p. 328-331.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This paper presents timing models for RSFQ cells, based on conventional finite-state machines description. Models have been integrated, validated and verified in physical simulations and are suitable for VHDL design. A complete design flow from physical simulation to VHDL simulation, delays optimization, layouting and back-annotation is presented. The correctness of the timing models has been verified in an experiment with 4*15 shift register.

Nyckelord: RSFQ, VHDL , OptimizationDenna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2012-03-05.
CPL Pubid: 10063

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Experimental Verification of Superconductor Digital Circuits


Superconductor Digital Signal Processor


Experimental Verification of Superconductor Digital Circuits