CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uppdatering av FE-modeller med hjälp av fältmätningar

Verklighetsförankrad utvärdering av konstruktioner

Hendrik Schlune (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bygg & teknik (0281-658X). Vol. 7 (2009), p. 54-56.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Ett problem vid utvärdering av konstruktioners verkningssätt och bärförmåga är de ofta mycket stora osäkerheter som finns rörande beräkningsförutsättningarna. En del osäkra parametrar kan bestämmas genom t.ex. provtagning medan andra är omöjliga att bestämma direkt. Att uppdatera FE-modellen av konstruktionen med hjälp av fältmätningar kan vara en lösning på detta problem. Genom uppdateringen fås strukturmodeller som stämmer överens med verkligheten, onödiga antaganden på säker sida kan undvikas och det blir möjligt att utnyttjande befintliga konstruktioner bättre.Denna post skapades 2009-10-23. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 100625

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur