CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mättat fett och kostråd

Livsmedelsverket bör sluta med kostråd till allmänheten

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Dagens Medicin (samtliga 12 författare anges i fulltexten) 8 april, (2009)
[Artikel, övrig]

Artikeln granskar vetenskapliga publikationer som Livsmedelsverket anger som stöd för ifrågasatta rekommendationer om minskat intag av mättat fett. Knappast några av dessa studier ger i själva verket något stöd. Dessutom finns mycket forskning som talar emot negativa hälsoeffekter av mättat fett.


Som framgår av fulltextens kompletta lista över forskarna bakom artikeln finns där flera ledande medicinska auktoriteter. Artikeln har därför fått starkt genomslag och kan kanske undanröja gamla fördomar mot mättat fett. En ny fungerande länk till artikeln har lagts in 2012.

Göran Petersson står, som framgår av den lokalt arkiverade fulltexten och av tidigare publikationer, främst för att mättat fett är biokemiskt harmlöst.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-10-22. Senast ändrad 2012-08-01.
CPL Pubid: 100616

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur