CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhanced current efficiency from bio-organic light-emitting diodes using decorated amyloid fibrils with conjugated polymer

H. Tanaka ; A. Herland ; Lars J. Lindgren (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; T. Tsutsui ; Mats R. Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; O. Inganas
Nano Letters (1530-6984). Vol. 8 (2008), 9, p. 2858-2861.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-22. Senast ändrad 2009-10-28.
CPL Pubid: 100606

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Polymerkemi

Chalmers infrastruktur