CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the desired properties of a conjugated polymer-electrolyte blend in a light-emitting electrochemical cell

P. Matyba ; Mats R. Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; L. Edman
Organic Electronics (1566-1199). Vol. 9 (2008), 5, p. 699-710.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-22. Senast ändrad 2009-10-28.
CPL Pubid: 100604

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Polymerkemi

Chalmers infrastruktur