CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intrinsic and extrinsic influences on the temperature dependence of mobility in conjugated polymers

L. M. Andersson ; W. Osikowicz ; F. L. E. Jakobsson ; M. Berggren ; Lars Lindgren (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Mats R. Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; O. Inganas
Organic Electronics (1566-1199). Vol. 9 (2008), 5, p. 569-574.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-10-22. Senast ändrad 2009-10-28.
CPL Pubid: 100603

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Polymerkemi

Chalmers infrastruktur