CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efterinjektering: Inläckageprognos och design – förslag till analys

Åsa Fransson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Stockholm : Svebefo - Stiftelsen Svensk bergteknisk forskning ; Swedish Rock Engineering Research, 2006.
[Rapport]

Svebefo rapport 75. (ISSN: 1104-1773)Denna post skapades 2009-10-22.
CPL Pubid: 100602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur